Patentoitu menetelmä

Uusi mullistava lannoitusmenetelmä Patentti- ja rekisterihallitus myönsi 28.3.2013 suomalaisen Biokasvu Oy:n kehittämälle täysin uudentyyppiselle lannoitteelle ja lannoitusmenetelmälle patentin. Keksintö hyödyntää perinteisten kasvinravinteiden lisäksi viljelysmaan luontaisia maabakteereja ruokkimalla myös niitä ja tehostaa niiden avulla typen hyväksikäyttöastetta vähentäen siten uusiutumattomien luonnonvarojen käyttöä ja vesien rehevöitymistä. Mullistavan innovaation ydin on ravinteiden optimoinnissa. Tämä, sekä mikrobiologisesti aktiivinen että fysikaalisesti[…]

Biokasvu valittiin mukaan Ympäristöministeriön Rakiohjelmaan

Biokasvu on valittu mukaan Ympäristöministeriön Rakiohjelmaan. Ympäristöministeriön Rakiohjelma on ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskeva ohjelma vuosille 2012-2015. Tavoitteena on, että ravinteita – erityisesti fosforia ja typpeä – vuotaa merkittävästi nykyistä vähemmän ympäristöön ja edelleen Itämereen. Lantaa ja puhdistamolietettä, kuten muitakin ravinteita sisältäviä sivutuotteita, voidaan kierrättää tehokkaammin. Biokasvu Oy on valittu Rakihankkeeseen mukaan, sen[…]