tammikuu 7, 2016

Konsultointipalvelut

konsultointipalvelut

Biokasvu Oy tarjoaa osaamistaan laaja-alaisina konsultointipalveluina:

  • Teollisten kuivaus- ja rakeistusprosessien suunnittelussa ja kustannuslaskennassa
  • Rumpukuivurien ja rakeistuslaitteistojen valinnoissa eri käyttötarkoituksiin
  • Teollisuuden sivutuotteiden hyödyntämismahdollisuuksien selvittämisessä
  • Rehu- ja lannoitelain edellyttämien lupa- ja laitoshyväksyntähakemusten laatimisessa
  • Biokasvun laaja yhteistyöverkosto mahdollistaa monipuoliset erityispalvelut haastavammissakin kysymyksissä.

Konsultointiasioissa Teitä palvelevat agronomi Juha Tilkanen ja FT Keijo Lehtonen. Ota yhteyttä ja kysy lisää konsultointipalveluistamme!

Sivuvirtojen hyödyntäminen

Biokasvu Oy on erikoistunut toiminnassaan erilaisten maatalouden ja teollisuuden sivuvirtojen hyödyntämiseen. Yritysten ja yhteiskunnan eri prosesseissa syntyviä sivuvirtoja yhdistämällä voidaan luoda uusia tuotteita, jolloin nämä sivuvirrat eivät päädy kaatopaikalle, vaan ne saadaan hyötykäyttöön. Esimerkiksi lannoitteiden valmistuksessa voidaan käyttää muun muassa elintarvike-, sellu-, paperi-, öljynjalostus-, kaivosteollisuudesta ja maataloudesta sekä energiatuotannosta (uusiutuvat energialähteet) saatavia sivuvirtoja ja näin kierrättää kallisarvoisia ravinteita uusiokäyttöön sekä samalla vähentää neitseellisten luonnonvarojen käyttöä.