tammikuu 7, 2016

Historia

Biokasvu Oy on perustettu vuonna 1982 Kemiran tytäryhtiöksi, joka valmisti mm. Kemiran orgaaniset lannoitteet, jalosti rautasulfaattia sementtiteollisuuden tarpeisiin ja prosessoi mm. olkea rehuteollisuuden tarpeisiin.

Vuodesta 1990 Biokasvu on ollut yksityisessä omistuksessa. Se laajensi tuotantoaan Tarvasjoelle, jossa alkoi teollisten maatilarehujen valmistus 1991. Vuonna 2000 rehunvalmistus eriytettiin omaksi yhtiökseen, Rehux Oy:ksi, johon tuli mukaan uusia omistajia.

Rehutuotannosta vapautunut kapasiteetti on tämän jälkeen suunnattu oman lannoite- ja kuitutuotannon kehittämiseen. Vuonna 2012 30-vuotisjuhlavuottaan viettävän Biokasvu Oy:n tuotantolaitokset sijaitsevat Pöytyällä (lannoitetehdas) ja Tarvasjoella (rehuraaka-aineet).

Tuotantoa matkan varrelta:

  • Orgaaniset lannoitteet vuodesta 1982 (mm. Puutarhan Hevosvoima/Kemira Oy )
  • Ympäristöhygienia:  PuuCee Hajunsyöjä, Eco Oil Eater (öljynimeytys), ferrosulfaatti (sementin lisäaine), kuiviketurve, SoftCat – kissankuivike
  • Rehut vuoteen 2000 (nyk. RehuX Oy), rehuraaka-aineet (Suomen Rehu Oy, Raision tehtaat ) sekä erikoisrehuvalmisteet (mm. Softiron –porsasturverauta-valmiste)
  • Alihankintavalmistus ja/tai tuotekehitys: orgaaniset lannoiteraaka-aineet, kuivattu turve, kuivattu kuori (mm. Kemira, Yara, Biolan, Tikalan, Naturalkompost, Honkajoki Oy)