tammikuu 7, 2016

Visio ja missio

Laadukasta tuotantoa kestävän kehityksen ehdoin

”Biokasvu Oy tarjoaa asiakkailleen laadukkaita, ekotaloudellisia tuotteita ja tuotekehityspalveluita kilpailukykyiseen hintaan kestävän kehityksen periaatteita noudattaen sekä osallistuu aktiivisesti kestävän yhteiskunnan rakentamiseen.”

Keinojamme tavoitteiden saavuttamiseksi:

  • Kierrätettävien ja uusiutuvien raaka-aineiden käyttö tuotannossa
  • Poikkitieteellinen lähestymistapa asioihin
  • Monipuolinen ja pitkäaikainen kokemus ja laaja-alainen tietotaito lannoitteiden, rehujen ja erikoistuotteiden tuotekehitystyöstä ja valmistuksesta sekä laadun valvonnasta
  • Laajat yhteistyöverkostot
  • Monipuolinen, joustava ja tehokas tuotantoteknologia
  • Innovatiivinen ja osaava henkilöstö

Sivuvirtojen hyödyntäminen:

Biokasvu Oy on erikoistunut toiminnassaan erilaisten maatalouden ja teollisuuden sivuvirtojen hyödyntämiseen. Yritysten ja yhteiskunnan eri prosesseissa syntyviä sivuvirtoja yhdistämällä voidaan luoda uusia tuotteita, jolloin nämä sivuvirrat eivät päädy kaatopaikalle, vaan ne saadaan hyötykäyttöön. Esimerkiksi lannoitteiden valmistuksessa voidaan käyttää muun muassa elintarvike-, sellu-, paperi-, öljynjalostus-, kaivosteollisuudesta ja maataloudesta sekä energiatuotannosta (uusiutuvat energialähteet) saatavia sivuvirtoja ja näin kierrättää kallisarvoisia ravinteita uusiokäyttöön sekä samalla vähentää neitseellisten luonnonvarojen käyttöä.

 

Biokasvulla on pitkä historia erilaisten sivuvirtojen käsittelyssä ja soveltuvuustutkimuksessa. Uuden jätelain voimaantulon myötä sivuvirtojen kierrättäminen on muuttunut entistä ajankohtaisemmaksi. Tarjoamme asiantuntemustamme sivuvirtojen hyödyntämisessä ja soveltuvuustutkimuksessa myös muiden toimijoiden käyttöön. Ota yhteyttä ja kysy lisää!