Ajankohtaista

Biokasvu on valittu mukaan Ympäristöministeriön Rakiohjelmaan. Ympäristöministeriön Rakiohjelma on ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskeva ohjelma vuosille 2012-2015. Tavoitteena on, että ravinteita – erityisesti fosforia ja typpeä – vuotaa merkittävästi nykyistä vähemmän ympäristöön ja edelleen Itämereen. Lantaa ja puhdistamolietettä, kuten muitakin ravinteita sisältäviä sivutuotteita, voidaan kierrättää tehokkaammin. Biokasvu Oy on valittu Rakihankkeeseen mukaan, sen kehittämän menetelmän takia, jonka ansiosta sivuvirroista voidaan rakentaa positiivisen arvon omaavia tuotteita. Jätteet voidaan käyttää tehokkaasti hyödyksi ja samalla voidaan turvata kotimaisen ruoan tuotantoa myös tulevaisuudessa, kun kilpailu niukkenevista fosforivaroista kiristyy ja lannoitteiden hinnat nousevat. Tavoitteena on, että jätteet voidaan nähdä tulevaisuudessa enemmän arvokkaana ravinneresurssina kuin kasvavana ongelmana. Voit tutustua lisää aiheeseen Biokasvun hankesivuilla! ...

Uusi mullistava lannoitusmenetelmä Patentti- ja rekisterihallitus myönsi 28.3.2013 suomalaisen Biokasvu Oy:n kehittämälle täysin uudentyyppiselle lannoitteelle ja lannoitusmenetelmälle patentin. Keksintö hyödyntää perinteisten kasvinravinteiden lisäksi viljelysmaan luontaisia maabakteereja ruokkimalla myös niitä ja tehostaa niiden avulla typen hyväksikäyttöastetta vähentäen siten uusiutumattomien luonnonvarojen käyttöä ja vesien rehevöitymistä. Mullistavan innovaation ydin on ravinteiden optimoinnissa. Tämä, sekä mikrobiologisesti aktiivinen että fysikaalisesti kunnossa oleva kasvualusta mahdollistaa kilpailukykyisen sadon jopa 40 % pienemmällä typpipanostuksella totutusta. Uusi lannoitusmenetelmä soveltuu käytettäväksi lähes kaikessa kasvinviljelyssä. Lohkokohtainen lannoitus voidaan rakentaa erilaisista lannoiteraaka-aineiksi hyväksytyistä maatalouden- ja teollisuuden sivuvirroista, kasvinravinteista ja maanparannusaineista. Esimerkiksi kotieläintilan lietelanta tai biokaasulaitoksen rejekti voi olla pääraaka-aine, johon lisätään kaikki viljelykasvin tarvitsemat, puuttuvat ravinteet ja hivenaineet ( kasvukunnosta riippuen 10-300 kg/ha) optimointiohjelman antamien reseptien avulla siten, että lopputuloksena on ravinnesuhteiltaan tasapainoinen lannoite. Tämä kaikki voidaan siis toteuttaa tilatasolla. Kilpailukykyinen ja ekologinen vaihtoehto sopii hyvin luomuviljelyynkin, kun raaka-aineina käytetään luomuhyväksyttyjä aineita. Patentoitu menetelmä avaa ennennäkemättömiä mahdollisuuksia maatalouden, teollisuuden ja yhteiskunnan tuottamien jätteiden ja sivuvirtojen tehokkaammalle hyödyntämiselle ravinteiden kierrätyksessä. Teoreettisesti tarkasteltuna Suomen maaperään sitoutuneen typen ja fosforin hyödyntäminen yhdessä tunnettujen, lannoite- ja maanparannuskäyttöön soveltuvien sivuvirtojen täysimittaisen käyttöönoton kanssa johtaisi tilanteeseen, jossa perinteisten väkilannoitteiden tarve putoaisi murto-osaan nykyisestä. Tuotteen innovatiivinen kehittäminen ja tuotteistaminen jatkuvat nyt pääosin Soilfood nimen alla. Mutta miten kaikki alkoi? Mistä idea sai alkunsa...