Biokasvu valittiin mukaan Ympäristöministeriön Rakiohjelmaan

Biokasvu on valittu mukaan Ympäristöministeriön Rakiohjelmaan.

Ympäristöministeriön Rakiohjelma on ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskeva ohjelma vuosille 2012-2015.

Tavoitteena on, että ravinteita – erityisesti fosforia ja typpeä – vuotaa merkittävästi nykyistä vähemmän ympäristöön ja edelleen Itämereen. Lantaa ja puhdistamolietettä, kuten muitakin ravinteita sisältäviä sivutuotteita, voidaan kierrättää tehokkaammin.

Biokasvu Oy on valittu Rakihankkeeseen mukaan, sen kehittämän menetelmän takia, jonka ansiosta sivuvirroista voidaan rakentaa positiivisen arvon omaavia tuotteita. Jätteet voidaan käyttää tehokkaasti hyödyksi ja samalla voidaan turvata kotimaisen ruoan tuotantoa myös tulevaisuudessa, kun kilpailu niukkenevista fosforivaroista kiristyy ja lannoitteiden hinnat nousevat. Tavoitteena on, että jätteet voidaan nähdä tulevaisuudessa enemmän arvokkaana ravinneresurssina kuin kasvavana ongelmana.

Voit tutustua lisää aiheeseen Biokasvun hankesivuilla!