Uusi mullistava lannoitusmenetelmä

Patentti- ja rekisterihallitus myönsi 28.3.2013 suomalaisen Biokasvu Oy:n kehittämälle täysin uudentyyppiselle lannoitteelle ja lannoitusmenetelmälle patentin. Keksintö hyödyntää perinteisten kasvinravinteiden lisäksi viljelysmaan luontaisia maabakteereja ruokkimalla myös niitä ja tehostaa niiden avulla typen hyväksikäyttöastetta vähentäen siten uusiutumattomien luonnonvarojen käyttöä ja vesien rehevöitymistä. Mullistavan innovaation ydin on ravinteiden optimoinnissa. Tämä, sekä mikrobiologisesti aktiivinen että fysikaalisesti kunnossa oleva kasvualusta mahdollistaa kilpailukykyisen sadon jopa 40 % pienemmällä typpipanostuksella totutusta.

Uusi lannoitusmenetelmä soveltuu käytettäväksi lähes kaikessa kasvinviljelyssä. Lohkokohtainen lannoitus voidaan rakentaa erilaisista lannoiteraaka-aineiksi hyväksytyistä maatalouden- ja teollisuuden sivuvirroista, kasvinravinteista ja maanparannusaineista. Esimerkiksi kotieläintilan lietelanta tai biokaasulaitoksen rejekti voi olla pääraaka-aine, johon lisätään kaikki viljelykasvin tarvitsemat, puuttuvat ravinteet ja hivenaineet ( kasvukunnosta riippuen 10-300 kg/ha) optimointiohjelman antamien reseptien avulla siten, että lopputuloksena on ravinnesuhteiltaan tasapainoinen lannoite. Tämä kaikki voidaan siis toteuttaa tilatasolla. Kilpailukykyinen ja ekologinen vaihtoehto sopii hyvin luomuviljelyynkin, kun raaka-aineina käytetään luomuhyväksyttyjä aineita.

Patentoitu menetelmä avaa ennennäkemättömiä mahdollisuuksia maatalouden, teollisuuden ja yhteiskunnan tuottamien jätteiden ja sivuvirtojen tehokkaammalle hyödyntämiselle ravinteiden kierrätyksessä. Teoreettisesti tarkasteltuna Suomen maaperään sitoutuneen typen ja fosforin hyödyntäminen yhdessä tunnettujen, lannoite- ja maanparannuskäyttöön soveltuvien sivuvirtojen täysimittaisen käyttöönoton kanssa johtaisi tilanteeseen, jossa perinteisten väkilannoitteiden tarve putoaisi murto-osaan nykyisestä.

Tuotteen innovatiivinen kehittäminen ja tuotteistaminen jatkuvat nyt pääosin Soilfood nimen alla. Mutta miten kaikki alkoi? Mistä idea sai alkunsa ja miten ollaan päädytty tähän päivään?

 

 

Tarinan alku

Omistaja/toimitusjohtaja Juha Tilkanen ja tutkija Keijo Lehtonen olivat tekemässä tuotekehitystä golfkentällä kuituongelmien parissa. Kahvitauolla huomio kiinnittyi klubitalolla varsin erikoiseen asiaan. Kahvilanpitäjällä oli kehittynyt tapa kaataa juomien jäämät eri kasvipurkkeihin, nähdäkseen eri juomien vaikutukset. Yksi kasveista oli kesän aikana kasvanut poikkeuksellisen paljon verrattuna muihin ”koekasveihin”. Asiasta kysyttäessä, kyseessä oli kasvi, johon oli kaadettu kaikki lonkeron jäämät laseista, mutta ei mitään muuta. Tavallinen golffari saattaisi kohauttaa vain harteitaan, mutta agronomille ja kemian tohtorille lonkerolla lannoitetun kasvin menestyminen oli kiinnostavaa. Aiheesta syntyi polveileva keskustelu, mikä ei laantunut edes herrojen palattua takaisin toimistolle.

Asiaan päätettiin paneutua tarkemmin, sillä ilmiön taustat haluttiin selvittää perin pohjin. Luonnollinen tie taustaselvityksille oli sukeltaminen akateemiseen maailmaan, joka alan konkareille oli varsin tuttua. Kiinnostava aihe vei mennessään ja tiedonjano maan mikrobitoiminnasta kasvoi entisestään. Matkalla selvisi paljon valaisevia, uusiakin asioita, mutta tutkimuksen edetessä kasvoi myös hämmennys, sillä yllättävää oli, että alan tutkimusta oli suhteellisen vähän ja merkittävään asian

ääreltä ei löytynyt ainakaan merkittäviä käytännön sovelluksia. Mitä enemmän asiaa tutkittiin, sitä selvemmäksi kävi, että tutkimus ja tuotekehitys pitää tehdä itse. Yli kolme vuotta tutkimusta, kokeita ja tuotekehitystä johtivat merkittävään löydökseen ja johtopäätökseen: oli löydetty jotain aidosti merkittävää.

– Patentti- ja rekisterihallitus on myöntänyt 28.3.2013 suomalaisen Biokasvu Oy:n kehittämälle täysin uudentyyppiselle lannoitteelle ja lannoitusmenetelmälle patentin. Keksintö hyödyntää perinteisten kasvinravinteiden lisäksi viljelysmaan luontaisia maabakteereja ja tehoviljelyn seurauksena viljelysmaahan sitoutuneita ravinnevarantoja vähentäen siten uusiutumattomien luonnonvarojen käyttöä ja vesien rehevöitymistä. Mullistavan innovaation ydin on ravinteiden optimoinnissa.

Patentin saaminen ei sinänsä ollut yllättävää sen kehittäjille itselleen. Tärkeästä asiasta ja uusista mahdollisuuksista oli toki jo kerrottu ympäristölle, mutta patentin julkaisu lisäsi uskottavuutta entisestään. Ensimmäinen Suomessa englannin kielellä haettu patentti antoi aihetta kilistyksille, Juha ja Keijo olivat onnittelunsa ansainneet. Biokasvu Oy oli kehittänyt ilmiön, joka alkaisi kohta vyöryä itsestään eteenpäin. Sitä ennen olisi vielä pitkä tie kuljettavana.

 

Paradigman muutos – mullistavan keksinnön haasteet

Uusi, mullistava lannoitustapa ja tieteellinen tutkimus sen takana olivat keksinnön kehittäjille ja yritykselle itsestään selvää. Keksinnön- ja sen mahdollistamien sovellusten avaaminen kollegoille, alan toimijoille oli haastavaa, puhumattakaan isosta yleisöstä. Kyseessä oli kuitenkin mikrobitason eliöstön toiminnasta, hivenravinteista ja lannoitevarannoista. Potentiaali ja käytännön mahdollisuudet olivat positiivisten koetulosten myötä suhteellisen helppo kertoa, mutta keksintö ja sen perusteet vaikeampi selittää. Työn jatkamiselle tarvittiin myös leveämpiä harteita, sillä tutkimustyö vei paljon resursseja. Innostuneita ja kiinnostuneita alkoi löytyä sieltä täältä, mutta varsinaisesti mitään konkreettista ei nähty, lupaavista kierroksista huolimatta.

 

 

Yhdessä kohti parempaa huomista

Biolaitosyhdistyksen seminaarissa ideaa esiteltiin jälleen kerran ja eräs paikalla olijoista kiinnostui aiheesta erityisen paljon. Baltic Sea Action Group:n Marja Koljonen oli vaikuttunut kuulemastaan. Pitkän tutkijataustan omaava Marja ymmärsi, että kyseessä on keksintö, jolla on potentiaalisesti merkittävä vaikutus myös ympäristön hyvinvointiin. BSAG säätiön perustaja ja hallituksen puheenjohtaja Ilkka Herlin kiinnostui luonnollisesti myös asiasta. Yksi asia johti toiseen ja pitkällisten neuvottelujen jälkeen syntyi Biokasvu Oy:n ja Wipunen Oy:n yhteisyritys Soilfood.

Soilfood on luotu tarjoamaan ratkaisuja maan sadontuottokyvyn- ja viljelyn kannattavuuden parantamiseen sekä auttamaan vähentämään viljelyn ravinne- ja hiilihävikkejä. Yritystä on tehokkaasti luotsannut tj. Saara Kankaanrinta ja aivan hiljattain yritys kasvatti valtavasti lihaksiaan, kun Tyynelän Maanparannus ja Koneta Agriculture yhdistyivät Soilfoodiin. Samalla pääosakkaiden määrä kasvoi, kun Juuso Joona ja Eljas Jokinen liittyivät yritystensä mukana vahvistamaan Soilfoodia. Samalla Jokisesta leivottiin toimitusjohtaja, joka luotsaa innokasta organisaatiota eteenpäin.

Tutustu Soilfoodin toimintaan ja historiaan tarkemmin Soilfoodin omilla verkkosivuilla.